Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122396

122396

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122395

122395

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120777

120777

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

121919

121919

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122397

122397

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12