Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120192

120192

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120202

120202

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121320

121320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120213

120213

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120203

120203

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120175

120175

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122073

122073

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121319

121319

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121321

121321

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121322

121322

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121323

121323

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121317

121317

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120160

120160

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121314

121314

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121324

121324

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20