Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121315

121315

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122396

122396

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122395

122395

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120777

120777

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

121320

121320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120213

120213

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121326

121326

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122073

122073

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121319

121319

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121916

121916

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121321

121321

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121322

121322

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121919

121919

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122397

122397

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121323

121323

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121317

121317

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121314

121314

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121324

121324

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20