Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121315

121315

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121908

121908

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

121320

121320

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120213

120213

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121449

121449

Τεμάχιο

121808

121808

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121807

121807

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121326

121326

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120153

120153

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120018

120018

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

122073

122073

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121319

121319

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121800

121800

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121916

121916

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121321

121321

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122070

122070

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121322

121322

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122071

122071

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121798

121798

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121919

121919

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121323

121323

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122068

122068

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121806

121806

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121317

121317

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122067

122067

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121314

121314

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121804

121804

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122069

122069

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121799

121799

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121324

121324

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122072

122072

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1