Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120043

120043

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050193

050193

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

050277

050277

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

050568

050568

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

051650

051650

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

121441

121441

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121325

121325

Τεμάχιο

120042

120042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120049

120049

Τεμάχιο