Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

050193

050193

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

050277

050277

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122242

122242

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 10

120196

120196

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

120197

120197

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

051650

051650

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

121325

121325

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121756

121756

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121749

121749

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

122255

122255

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120042

120042

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120049

120049

Τεμάχιο