Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120043

120043

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120044

120044

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120045

120045

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120046

120046

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050879

050879

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050201

050201

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050199

050199

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050200

050200

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050316

050316

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122264

122264

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120215

120215

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120131

120131

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120120

120120

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120135

120135

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120126

120126

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120136

120136

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120128

120128

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120134

120134

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120125

120125

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12