Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120044

120044

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120045

120045

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120046

120046

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121476

121476

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121426

121426

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121427

121427

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121424

121424

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121430

121430

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121431

121431

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121429

121429

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122018

122018

Τεμάχιο

121475

121475

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120131

120131

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

120120

120120

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120135

120135

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

120126

120126

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120136

120136

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

120128

120128

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120134

120134

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

120125

120125

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12