Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122387

122387

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122181

122181

Τεμάχιο

121470

121470

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121496

121496

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120310

120310

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122378

122378

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121495

121495

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122380

122380

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122379

122379

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122180

122180

Τεμάχιο

121469

121469

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120079

120079

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122381

122381

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12