Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120039

120039

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120041

120041

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121681

121681

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120961

120961

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

120962

120962

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121796

121796

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

121679

121679

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120199

120199

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

121797

121797

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

120193

120193

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

120038

120038

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6

120035

120035

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6

120036

120036

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6