Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122233

122233

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120624

120624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122284

122284

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122087

122087

Τεμάχιο

122090

122090

Τεμάχιο

122437

122437

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122023

122023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

122275

122275

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

122436

122436

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121510

121510

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122291

122291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122273

122273

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

120495

120495

Τεμάχιο

120343

120343

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120337

120337

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122428

122428

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

120076

120076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122286

122286

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122285

122285

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

120500

120500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120501

120501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122182

122182

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120122

120122

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120124

120124

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120123

120123

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 46

122276

122276

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121479

121479

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121292

121292

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121309

121309

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121291

121291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121290

121290

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121557

121557

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

121893

121893

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120365

120365

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121685

121685

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 8

122091

122091

Τεμάχιο

122280

122280

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

120191

120191

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122283

122283

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

122287

122287

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12