Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122233

122233

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120624

120624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122284

122284

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122087

122087

Τεμάχιο

122090

122090

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122290

122290

Τεμάχιο

122023

122023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

122275

122275

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

121918

121918

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

121510

121510

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122273

122273

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120495

120495

Τεμάχιο

122146

122146

Τεμάχιο

120343

120343

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120337

120337

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120076

120076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122286

122286

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122285

122285

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120500

120500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120501

120501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122182

122182

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120122

120122

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120124

120124

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120123

120123

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122276

122276

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121367

121367

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122091

122091

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122280

122280

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122281

122281

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122283

122283

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122282

122282

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122287

122287

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122086

122086

Τεμάχιο

120164

120164

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121922

121922

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

121921

121921

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120118

120118

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120119

120119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

122258

122258

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120087

120087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100