Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

120624

120624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122087

122087

Τεμάχιο

122090

122090

Τεμάχιο

122437

122437

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122023

122023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

122275

122275

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122436

122436

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121510

121510

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

122291

122291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122273

122273

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120495

120495

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122464

122464

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120343

120343

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120337

120337

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122428

122428

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122465

122465

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120076

120076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120500

120500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120501

120501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122463

122463

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122182

122182

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120122

120122

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120124

120124

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120123

120123

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 46

122276

122276

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121367

121367

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122471

122471

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121479

121479

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121309

121309

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122472

122472

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122473

122473

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121291

121291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121290

121290

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121557

121557

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121893

121893

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120365

120365

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122091

122091

Τεμάχιο

120191

120191

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122287

122287

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122337

122337

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6