Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122233

122233

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120624

120624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122087

122087

Τεμάχιο

122090

122090

Τεμάχιο

122023

122023

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

121918

121918

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

121510

121510

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

120495

120495

Τεμάχιο

122146

122146

Τεμάχιο

120343

120343

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120337

120337

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120076

120076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120500

120500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120501

120501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122182

122182

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120409

120409

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121367

121367

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122091

122091

Τεμάχιο

122089

122089

Τεμάχιο

122088

122088

Τεμάχιο

122086

122086

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120164

120164

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121922

121922

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

121921

121921

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120118

120118

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120119

120119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120087

120087

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

120088

120088

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 100

121342

121342

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120174

120174

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121703

121703

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121479

121479

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121731

121731

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121704

121704

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121292

121292

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121309

121309

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121692

121692

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122147

122147

Τεμάχιο

121740

121740

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 3

121291

121291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24