Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122233

122233

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120624

120624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122284

122284

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122087

122087

Τεμάχιο

122090

122090

Τεμάχιο

122290

122290

Τεμάχιο

122275

122275

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

121918

121918

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

121510

121510

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

122291

122291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122273

122273

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 48

120343

120343

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120337

120337

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120076

120076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122286

122286

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122285

122285

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

120500

120500

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120501

120501

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122182

122182

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120122

120122

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120124

120124

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120123

120123

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

122276

122276

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122091

122091

Τεμάχιο

122280

122280

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

122281

122281

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122283

122283

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

122282

122282

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

122287

122287

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122086

122086

Τεμάχιο

122337

122337

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122336

122336

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122339

122339

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

122338

122338

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

120164

120164

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121922

121922

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

121921

121921

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

120119

120119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

122259

122259

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

122258

122258

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50