Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121177

121177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121176

121176

Τεμάχιο

122020

122020

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122041

122041

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121277

121277

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121871

121871

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121868

121868

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121873

121873

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121880

121880

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121872

121872

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121867

121867

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121870

121870

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122022

122022

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121690

121690

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121688

121688

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121687

121687

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121689

121689

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121312

121312

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122142

122142

Σετ

Σετ / Σετ: 1

121313

121313

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122156

122156

Σετ

Σετ / Σετ: 8

121268

121268

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

120967

120967

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121266

121266

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

121181

121181

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121179

121179

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121940

121940

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122019

122019

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121962

121962

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121311

121311

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121284

121284

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121265

121265

Κιλό

Κιλό / Κιβώτιο: 20