Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122151

122151

Τεμάχιο

120064

120064

Τεμάχιο

122150

122150

Τεμάχιο

122148

122148

Τεμάχιο

122149

122149

Τεμάχιο

120147

120147

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120149

120149

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

120102

120102

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

120146

120146

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

120148

120148

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122217

122217

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

122219

122219

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

121782

121782

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122244

122244

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

121781

121781

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120141

120141

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

121778

121778

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121777

121777

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122243

122243

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

121779

121779

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121780

121780

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121927

121927

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

122043

122043

Τεμάχιο

121119

121119

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121907

121907

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121784

121784

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121785

121785

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122075

122075

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122076

122076

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122042

122042

Τεμάχιο

121120

121120

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121766

121766

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

121767

121767

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121768

121768

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20