Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

121763

121763

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121764

121764

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121760

121760

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121762

121762

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121761

121761

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122187

122187

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

121765

121765

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121811

121811

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122040

122040

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121809

121809

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 24

121817

121817

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 24

121818

121818

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121816

121816

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 24

122039

122039

Τεμάχιο

121813

121813

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121814

121814

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121815

121815

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 20

121812

121812

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121923

121923

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121810

121810

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 24

121994

121994

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121995

121995

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 12

120284

120284

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122186

122186

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122185

122185

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121876

121876

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121869

121869

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

122021

122021

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

121939

121939

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1