Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

122233

122233

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120624

120624

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122087

122087

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122053

122053

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120218

120218

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 28

122055

122055

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120187

120187

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 28

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122051

122051

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122052

122052

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

122056

122056

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120188

120188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 28

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122050

122050

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 29

122054

122054

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120182

120182

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 32

122036

122036

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120559

120559

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122038

122038

Τεμάχιο

120370

120370

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120369

120369

Τεμάχιο

121620

121620

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120394

120394

Τεμάχιο

121958

121958

Τεμάχιο

120371

120371

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120375

120375

Τεμάχιο

122044

122044

Σετ

Σετ / Κιβώτιο: 4

122029

122029

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122030

122030

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122220

122220

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 2

121415

121415

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121416

121416

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 2

120101

120101

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122031

122031

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

120034

120034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122090

122090

Τεμάχιο

121177

121177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121091

121091

Τεμάχιο

122132

122132

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

120189

120189

Τεμάχιο

120183

120183

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

120098

120098

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25