Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

094005

094005

Τεμάχιο

200058

200058

Τεμάχιο

200398

200398

Τεμάχιο

200070

200070

Τεμάχιο

200035

200035

Τεμάχιο

099137

099137

Τεμάχιο

200560

200560

Τεμάχιο

200561

200561

Τεμάχιο

200562

200562

Τεμάχιο

096645

096645

Τεμάχιο

202286

202286

Τεμάχιο

099130

099130

Τεμάχιο

099102

099102

Τεμάχιο

099350

099350

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

099197

099197

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

099198

099198

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

099349

099349

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

099196

099196

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16