Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

200927

200927

Τεμάχιο

098983

098983

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

099107

099107

Τεμάχιο

099106

099106

Τεμάχιο

098754

098754

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

098732

098732

Τεμάχιο

098986

098986

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

098982

098982

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

098993

098993

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

098981

098981

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

098937

098937

Τεμάχιο

090046

090046

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

098989

098989

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

098987

098987

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

098988

098988

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

098985

098985

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

098992

098992

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

099143

099143

Τεμάχιο

099144

099144

Τεμάχιο

098751

098751

Τεμάχιο

099024

099024

Τεμάχιο

099021

099021

Τεμάχιο

098785

098785

Τεμάχιο

098786

098786

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 40

098755

098755

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

098815

098815

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

098832

098832

Τεμάχιο

098752

098752

Τεμάχιο

098753

098753

Τεμάχιο

098824

098824

Τεμάχιο

098999

098999

Τεμάχιο

098990

098990

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

098991

098991

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

098994

098994

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 192

098995

098995

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20