Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053196

053196

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 40

053383

053383

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 40

053338

053338

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053337

053337

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053335

053335

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053336

053336

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053339

053339

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050063

050063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053454

053454

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053450

053450

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053452

053452

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053453

053453

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053451

053451

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

052888

052888

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052883

052883

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052884

052884

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121693

121693

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121696

121696

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121694

121694

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121695

121695

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051699

051699

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121609

121609

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 19

121614

121614

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121615

121615

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121616

121616

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122140

122140

Τεμάχιο

053030

053030

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053017

053017

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122136

122136

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122135

122135

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122137

122137

Τεμάχιο

053018

053018

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1