Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053196

053196

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 40

053383

053383

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 40

050149

050149

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050098

050098

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050148

050148

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050150

050150

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050097

050097

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050096

050096

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050146

050146

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050099

050099

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050151

050151

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050102

050102

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050103

050103

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050147

050147

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050100

050100

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050101

050101

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053338

053338

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053337

053337

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053335

053335

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053336

053336

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053339

053339

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050063

050063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053454

053454

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053450

053450

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053452

053452

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053453

053453

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053451

053451

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050177

050177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

052888

052888

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051699

051699

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121609

121609

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 19

121614

121614

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053030

053030

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053017

053017

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122136

122136

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122135

122135

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122137

122137

Τεμάχιο

013682

013682

Τεμάχιο

053018

053018

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1