Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053196

053196

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 40

053383

053383

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 40

053337

053337

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053335

053335

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

053336

053336

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

050175

050175

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050181

050181

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053488

053488

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050063

050063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

050180

050180

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053487

053487

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053499

053499

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5

053450

053450

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050176

050176

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053452

053452

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053489

053489

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053453

053453

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053490

053490

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050179

050179

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053485

053485

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053451

053451

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050177

050177

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050178

050178

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

051699

051699

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

121609

121609

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 19

121614

121614

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121615

121615

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121616

121616

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053030

053030

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053017

053017

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

013682

013682

Τεμάχιο

053476

053476

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Σετ: 1

053018

053018

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1