Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

052652

052652

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

052653

052653

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053381

053381

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

120155

120155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120258

120258

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121288

121288

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122319

122319

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122320

122320

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122322

122322

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122321

122321

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050125

050125

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050067

050067

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

050069

050069

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

050068

050068

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

051909

051909

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

053250

053250

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053517

053517

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053519

053519

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053516

053516

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053515

053515

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053520

053520

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053521

053521

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053522

053522

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053514

053514

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053518

053518

Κιλό

Κιλό / Κιλό: 1

052837

052837

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 4

050122

050122

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1