Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

052652

052652

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052653

052653

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053381

053381

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053382

053382

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

120155

120155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

120258

120258

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

121288

121288

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122319

122319

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122320

122320

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122322

122322

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122321

122321

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050125

050125

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051909

051909

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

050067

050067

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

052671

052671

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

050069

050069

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

050068

050068

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053250

053250

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053245

053245

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052715

052715

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053180

053180

Τεμάχιο

052714

052714

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052837

052837

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 4

050122

050122

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1