Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

052652

052652

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052653

052653

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053381

053381

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053382

053382

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

120155

120155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120258

120258

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

122388

122388

Σετ

Σετ / Σετ: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

121288

121288

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122389

122389

Σετ

Σετ / Σετ: 1

122319

122319

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122320

122320

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122322

122322

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

122321

122321

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050125

050125

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051909

051909

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

050067

050067

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

052671

052671

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 4

053250

053250

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053245

053245

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052715

052715

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053302

053302

Τεμάχιο

053304

053304

Τεμάχιο

050195

050195

Σετ

Σετ / Σετ: 1

052714

052714

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052837

052837

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 4

050122

050122

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1