Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053381

053381

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053382

053382

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

120155

120155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

121287

121287

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

121288

121288

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050067

050067

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

052671

052671

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 4

050069

050069

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

050068

050068

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053245

053245

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050059

050059

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050058

050058

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052715

052715

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053302

053302

Τεμάχιο

053304

053304

Τεμάχιο

052714

052714

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1