Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053345

053345

Τεμάχιο

053290

053290

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053291

053291

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053289

053289

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053287

053287

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053286

053286

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053282

053282

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053285

053285

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053283

053283

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050072

050072

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050083

050083

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053373

053373

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053013

053013

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

053010

053010

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

053011

053011

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

053007

053007

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

053012

053012

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

052902

052902

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

052871

052871

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052875

052875

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052874

052874

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052840

052840

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053033

053033

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

053035

053035

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

053049

053049

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

053036

053036

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9

052867

052867

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052939

052939

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

052940

052940

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

052941

052941

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

052950

052950

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

052942

052942

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

052859

052859

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052909

052909

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052913

052913

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052911

052911

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052910

052910

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052850

052850

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

052853

052853

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 7

052895

052895

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 5