Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053015

053015

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052273

052273

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052344

052344

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050002

050002

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050003

050003

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053469

053469

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053016

053016

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052560

052560

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052100

052100

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051260

051260

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053170

053170

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

050070

050070

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

121972

121972

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

121973

121973

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8