Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120157

120157

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120159

120159

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052759

052759

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 36

053385

053385

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

053384

053384

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 1

120158

120158

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052756

052756

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051943

051943

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053157

053157

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

052761

052761

Τεμάχιο

052760

052760

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

053156

053156

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

053207

053207

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053155

053155

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053154

053154

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16