Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

050233

050233

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050230

050230

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053387

053387

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050155

050155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

050154

050154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

050130

050130

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050076

050076

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050077

050077

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053064

053064

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053412

053412

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

122171

122171

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122235

122235

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

122236

122236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122172

122172

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053405

053405

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052285

052285

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050607

050607

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052434

052434

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050608

050608

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053414

053414

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

050016

050016

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

050119

050119

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

050126

050126

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050131

050131

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050132

050132

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050127

050127

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050009

050009

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050128

050128

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053040

053040

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051601

051601

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050121

050121

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053310

053310

Τεμάχιο