Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

050230

050230

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050139

050139

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050138

050138

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050130

050130

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122171

122171

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122235

122235

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122236

122236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122172

122172

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052285

052285

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052434

052434

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050205

050205

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

122262

122262

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

122263

122263

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050127

050127

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050128

050128

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053040

053040

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050121

050121

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1