Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

052461

052461

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053423

053423

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12