Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053069

053069

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 24

053087

053087

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 36

052833

052833

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

053404

053404

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052461

052461

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053423

053423

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12