Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053556

053556

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052461

052461

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1