Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

050362

050362

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

050909

050909

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

051598

051598

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053169

053169

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

050718

050718

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050010

050010

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

050055

050055

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

053343

053343

Τεμάχιο

050023

050023

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 20

050117

050117

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 20

053238

053238

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050891

050891

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 15

051197

051197

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 15

052213

052213

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 20

050286

050286

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 20

051349

051349

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16