Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

051433

051433

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

051824

051824

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053449

053449

Τεμάχιο

052969

052969

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052970

052970

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051536

051536

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

050236

050236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

050320

050320

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

052787

052787

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053464

053464

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

051615

051615

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

050234

050234

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

051199

051199

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053528

053528

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4