Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

051433

051433

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050053

050053

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

051824

051824

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053449

053449

Τεμάχιο

053461

053461

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

052969

052969

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052970

052970

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051536

051536

Τεμάχιο

050236

050236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

050320

050320

Τεμάχιο

052787

052787

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

053464

053464

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

051615

051615

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053263

053263

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053265

053265

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050626

050626

Τεμάχιο

050234

050234

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

051199

051199

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053466

053466

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053528

053528

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 4

053529

053529

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6