Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

051433

051433

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

050053

050053

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

051824

051824

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053449

053449

Τεμάχιο

053328

053328

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053433

053433

Τεμάχιο

052962

052962

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052964

052964

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052963

052963

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052981

052981

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052966

052966

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052993

052993

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052958

052958

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052957

052957

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052969

052969

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052973

052973

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052975

052975

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052992

052992

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052974

052974

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052972

052972

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052960

052960

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052959

052959

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052961

052961

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052967

052967

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052956

052956

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053056

053056

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052968

052968

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052970

052970

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052980

052980

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052965

052965

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052971

052971

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

051536

051536

Τεμάχιο

050236

050236

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

050320

050320

Τεμάχιο

051615

051615

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053263

053263

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053262

053262

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053265

053265

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050626

050626

Τεμάχιο

052788

052788

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 9