Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

050639

050639

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053426

053426

Τεμάχιο

050113

050113

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

050107

050107

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

050287

050287

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052665

052665

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050108

050108

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053427

053427

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

053420

053420

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053430

053430

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053419

053419

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053428

053428

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053421

053421

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053429

053429

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053418

053418

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053436

053436

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

053435

053435

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

050120

050120

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

052608

052608

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050048

050048

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 25

052739

052739

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1

050039

050039

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 24

050040

050040

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1

050041

050041

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053221

053221

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050054

050054

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052015

052015

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

052256

052256

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

053457

053457

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

053237

053237

Τεμάχιο

053062

053062

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

053063

053063

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

053025

053025

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

052782

052782

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

052781

052781

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15

053422

053422

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053222

053222

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

053274

053274

Τεμάχιο

050091

050091

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 30

050110

050110

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 10