Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053067

053067

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 24

053069

053069

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 24

053087

053087

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 36

052833

052833

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

050362

050362

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

050909

050909

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

051598

051598

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053169

053169

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 20

050718

050718

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050010

050010

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

050055

050055

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

053343

053343

Τεμάχιο

052428

052428

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

050023

050023

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 20

052385

052385

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 12

053307

053307

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053404

053404

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052880

052880

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052881

052881

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052839

052839

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052878

052878

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052877

052877

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050721

050721

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052461

052461

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053423

053423

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052591

052591

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050639

050639

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053426

053426

Τεμάχιο

050113

050113

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

050107

050107

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

050287

050287

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052665

052665

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050108

050108

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053427

053427

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

053420

053420

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053430

053430

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053419

053419

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053428

053428

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053421

053421

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 24

053429

053429

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16