Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

052785

052785

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050362

050362

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 20

050909

050909

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

051598

051598

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050718

050718

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052385

052385

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 12

053462

053462

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052880

052880

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052839

052839

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052461

052461

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053423

053423

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

052135

052135

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

050038

050038

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

050639

050639

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050113

050113

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

050107

050107

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

050287

050287

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050108

050108

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

053427

053427

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

053428

053428

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 18

053429

053429

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

053436

053436

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

053435

053435

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

050120

050120

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 18

050048

050048

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 25

052739

052739

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1

050039

050039

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 24

050040

050040

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 1

050041

050041

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050054

050054

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050169

050169

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050168

050168

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050167

050167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050171

050171

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050170

050170

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

052015

052015

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

052256

052256

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053457

053457

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 30

053237

053237

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053062

053062

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 15