Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053231

053231

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053448

053448

Τεμάχιο

053555

053555

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050029

050029

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

053543

053543

Τεμάχιο

052360

052360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053167

053167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

052670

052670

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050034

050034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053173

053173

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053188

053188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053347

053347

Τεμάχιο

053182

053182

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

053359

053359

Τεμάχιο

053549

053549

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6

050194

050194

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050188

050188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

052489

052489

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053095

053095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053097

053097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050152

050152

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053444

053444

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050173

050173

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053116

053116

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

052929

052929

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

050857

050857

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053293

053293

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

052077

052077

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 12

050548

050548

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053574

053574

Τεμάχιο

053576

053576

Τεμάχιο

053575

053575

Τεμάχιο