Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053231

053231

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053346

053346

Τεμάχιο

053448

053448

Τεμάχιο

053092

053092

Τεμάχιο

051466

051466

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050576

050576

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050813

050813

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050029

050029

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

052009

052009

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050803

050803

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050013

050013

Τεμάχιο

052360

052360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053099

053099

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053167

053167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

052670

052670

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050034

050034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053188

053188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053445

053445

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053347

053347

Τεμάχιο

053344

053344

Τεμάχιο

053182

053182

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

053359

053359

Τεμάχιο

050033

050033

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050194

050194

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050188

050188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050187

050187

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

052489

052489

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050185

050185

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 6

053095

053095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053097

053097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050152

050152

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053444

053444

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050173

050173

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053116

053116

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053332

053332

Τεμάχιο

053390

053390

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

053388

053388

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050066

050066

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052161

052161

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

053397

053397

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1