Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053231

053231

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053448

053448

Τεμάχιο

051466

051466

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050576

050576

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050813

050813

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050029

050029

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

052009

052009

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050803

050803

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053541

053541

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

053543

053543

Τεμάχιο

050013

050013

Τεμάχιο

052360

052360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053167

053167

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

052670

052670

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053474

053474

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053459

053459

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053460

053460

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053473

053473

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050034

050034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053173

053173

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053188

053188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053531

053531

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 8

053347

053347

Τεμάχιο

053182

053182

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

053359

053359

Τεμάχιο

050194

050194

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050188

050188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

052489

052489

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053095

053095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053097

053097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050152

050152

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053444

053444

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050173

050173

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053096

053096

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053116

053116

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053496

053496

Τεμάχιο

052161

052161

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

053396

053396

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052160

052160

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052929

052929

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16