Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

053231

053231

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053346

053346

Τεμάχιο

053448

053448

Τεμάχιο

053092

053092

Τεμάχιο

051466

051466

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050576

050576

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050813

050813

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050029

050029

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 14

052009

052009

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050803

050803

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050013

050013

Τεμάχιο

052360

052360

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053099

053099

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

052670

052670

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053447

053447

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 100

050034

050034

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

053188

053188

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

053445

053445

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053344

053344

Τεμάχιο

053182

053182

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 8

053359

053359

Τεμάχιο

050033

050033

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

052489

052489

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053095

053095

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053097

053097

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053444

053444

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

053273

053273

Τεμάχιο

053332

053332

Τεμάχιο

053390

053390

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

053388

053388

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050066

050066

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052161

052161

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

053397

053397

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

053396

053396

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

052160

052160

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

052929

052929

Πακέτο

Πακέτο / Κιβώτιο: 16

053395

053395

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

053389

053389

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

050857

050857

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

053327

053327

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1