Κωδικός
Εικόνα
Περιγραφή
Τιμή
Μονάδα αποθέματος

050155

050155

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

050154

050154

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

050163

050163

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050162

050162

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050161

050161

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

170556

170556

Τεμάχιο

020064

020064

Σετ

Σετ / Σετ: 1

010160

010160

Πακέτο

Πακέτο / Πακέτο: 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

040102

040102

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

040101

040101

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

040100

040100

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010203

010203

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

231973

231973

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120215

120215

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120214

120214

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

230465

230465

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010201

010201

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010200

010200

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010199

010199

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010198

010198

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

010197

010197

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 12

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

030165

030165

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 25

110004

110004

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 16

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

210268

210268

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 21

231974

231974

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 26

040124

040124

Τεμάχιο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120213

120213

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

050151

050151

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050150

050150

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1

050153

050153

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

050152

050152

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110187

110187

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 12

010068

010068

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Πακέτο: 20

030161

030161

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

030120

030120

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 50

210455

210455

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 10

030163

030163

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

030162

030162

Τεμάχιο

Τεμάχιο / Κιβώτιο: 6

200203

200203

Τεμάχιο

050149

050149

Κιβώτιο

Κιβώτιο / Κιβώτιο: 1